• English
  • Norsk Bokmål

Åpent arrangement 11.03 kl 12-14

Bli med på et gratis og åpent arrangement lørdag 11.mars kl 12-14, når vi restaurerer pæler i Dokkadeltaet.

Pælegardene hindret tømmeret å flyte utover øyene i deltaet. De utgjør en lang rekke av vertikale tømmerstokker som ble slått ned i mudderet med en rambukk. Treverket er delvis synlig, men toppen av stokkene er mange steder saget av eller råtnet bort. . Dette kulturminnet er et sentralt landemerke i verneområdet og har en interessant og viktig historie knyttet til bruken av deltaet under den historiske tømmerfløtingen. Denne virksomheten hadde enorm verdi for verdiskapingen i landet vårt, både i eldre og nyere tid. Selve pælegarden benyttes også som hekkeplass for fiskemåke og er i tillegg sitteplass/utsiktsplass for flere andre fuglearter. Gjenoppsetting av enkelte frittstående lensestolper er et aktuelt tiltak for å illustrere tidligere tiders bruk av deltaet. Disse stolpene hadde tidligere, som pælegarden, en funksjon som hekkeplass/utsiktsplass for fugl.

Lørdag 11.mars inviterer vi alle til å se hvordan arbeidshester frakter tømmerstokker til Våtmarkssenteret og hvordan rambukken fungerer.

Velkommen ute!

Rambukk bygget ved Våtmarkssenteret (Foto: Elida Sandneseng)