Biologi 2

Sjekk Entur om det går buss fra din skole til Odnes skole før du bestiller dyr transport. Det er 5 minutter for en voksen å gå fra busstoppen Odnes skole ned til senteret. Vi tilpasser tidspunkt for opplegg slik at dere kan komme med offentlig buss. 

 

Vi tilbyr et variert utvalg av feltarbeid og fagdager for Biologi 2. 

 Feltarbeid eller fagdager med fokus på biotiske og abiotiske faktorer i Dokkadeltaet, samt å drøfte miljøutfordringer. Alle opplegg er skreddersydd etter læreplan i faget og teori kan tilpasses etter ønske.

Planter
• Fotosyntese og celleånding, ytre faktorer som påvirker fotosyntesen
• Metode for innsamling
• Økologi

(Plankton), Insekter, fisk og fugl
• Artsbestemmelse
• Abiotiske faktorer
• Tilpasninger og atferd
• Økologi og miljøutfordringer
• Evolusjon

Kontakt Elida for å booke besøk eller for spørsmål om opplegg:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
976 850 35