Biologi 1

Sjekk Entur om det går buss fra din skole til Odnes skole før du bestiller dyr transport. Det er 5 minutter for en voksen å gå fra busstoppen Odnes skole ned til senteret. Vi tilpasser tidspunkt for opplegg slik at dere kan komme med offentlig buss. 

 

Vi har mange opplegg for Biologi 1 hele året, men flest muligheter på vår og høst for feltarbeid. 

 

 

Feltarbeid med fokus på identifisering av arter, bruke biologiske metoder for å samle inn, kartlegge og utforske ulike typer organismer.


Teori kan tilpasses etter ønske og alle opplegg er skreddersydd etter læreplan i faget, alle kompetansemål i hovedområdene Biologisk mangfold, Funksjon og tilpasning, i tillegg til noen fra Den unge biologen.

Aktuelle temaer:
• Feltarbeid i ferskvann
• Tilpasninger og atferd hos dyr
• Transportsystemer i dyr eller planter
• Biomangfold og fremmede arter
• Sanser hos menneske, dyr og planter.
• Planter - systematikk, transport, formering, tilpasninger
• Formering hos planter og dyr

Kontakt Elida for å booke besøk eller for spørsmål om opplegg:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
976 850 35