Åpning av miniutstilling om truete arter og naturtyper

Fredag 12. mai åpnet vi en ny utstilling med bilder av truete arter og naturtyper på Våtmarkssenteret. Geir Høitomt holdt et kåserie om noen utvalgte arter og naturtypene i vårt nærområde, og de fremmøtte fikk se mange flotte bilder. Etter kåseriet besøkte vi en lokalitet med den svært sjeldne arten svartgubbe. 

Fotografiene i utstillingen er tatt av fotograf Thor Østbye. Utstillingen er finansiert av Fylkesmannen i Oppland. Ustillingen er åpen i Våtmarkssenterets åpningstider, og ved avtale. 

 

Etter kåseriet tok Høitomt de fremmøtte med til en lokalitet nær våtmarkssenteret med svartgubbe (Sarcosoma globosum) kristisk truet (CR) på rødlista. Svartgubben er en tennisballstor begersopp. Den vokser i granskog rik på næring og kalk.